A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch năm học 2020-2021

KẾ HOẠCH

CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020- 2021

 

            Căn cứ công văn số 818/PGD&ĐT-GDMN, ngày 21/09/2020 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2020-2021

Căn cứ Kế hoạch số 137/KH-PGD&ĐT, ngày 30/09/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon tum về kế hoạch công tác năm học 2020-2021;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, chuyên môn trường Mầm non Tuổi Hoa xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2020- 2021 với những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian cụ thể như sau:

 

Tháng

năm

Nội dung công việc

Thời gian

Người

chỉ đạo

Người

T.hiện

Tháng 8/2020

* Công tác chuyên môn:

 

 

 

Trả phép, họp đầu năm

Tuần 3

HT

CBGVNV

Điều tra công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ.

Tuần 3,4

HT

CB, GV

Tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng thường xuyên 2020 do Sở GD tổ chức.

Tuần 4

HT

CB,GV

Tổng vệ sinh trường, lớp; huy động trẻ ra lớp.  Xây dựng môi trường  học tập trong và ngoài lớp học, sắp xếp các góc theo quy định.

Tuần 3,4

HT

CB, GV,NV

Phân công chuyên môn nhiệm vụ cho CBGV, bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn, văn phòng.

Tuần 4

HT

CBGVNV

Xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ vận động học sinh ra lớp.

Tuần 4

HT

CBGVNV

Triển khai Quy chế chuyên môn; Quy định các loại hồ sơ cá nhân, hồ sơ tổ chuyên môn, thời gian biểu, thời khoá biểu cho các lớp.

Tuần 4

HT

CBGVNV

Biên chế lớp thông báo thời gian năm học

Tuần 4

HT

CBGVNV

Kiểm tra công tác vệ sinh, xây dựng môi trường lớp.

Tuần 3

HT

BGH

Tiếp tục triển khai xây dựng và thực hiện các giải pháp của Đề án nâng cao chất lượng HSDTTS.

Tuần 4

HT

HT-KT

Nộp phân công chuyên môn về PGD

Tuần 4

HT

HT+ PHT

 

Rà soát KHGD năm, tháng, ý kiến điều chỉnh xây dựng kế hoạch GD các lứa tuổi năm hoc 2020-2021. Sổ đánh giá trẻ MG.

 

Tuần 4

 

HT

 

PHT, TCM

Triển khai cho GV đăng ký kế hoạch tự bồi dưỡng.

Tuần 4

HT

PHT,GV

Xây dựng kế hoạch tập huấn thường xuyên, chính trị hè cho đội ngũ CBGVNV.

Tuần 4

HT

PHT,GV

Nộp phân công chuyên môn về PGD

Tuần 4

HT

HT+ PHT

* Công tác kiểm tra:

 

 

 

GVCN kiểm kê cơ sở vật chất đầu năm.

 

 

 

Tháng 9/2020

* Chủ điểm: Chào mừng Quốc khánh 2/9 và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường

* Công tác chuyên môn:

Tựu trường, Ổn định nề nếp CSGD trẻ .

3/9/2020

PGD

CB,GV

Tổ chức ngày hội bé đến trường. Trao thưởng cho học sinh vượt khó trong ngày khai giảng.

5/9/2020

PGD

BGH,GV,NV

Tổ chức Trung thu cho các cháu

Tuần 2

HT

PH, CBGV

Thực hiện chương trình GDMN tuần học đầu tiên ngày 14/9

Tuần 3

HT

GV các lớp

Cập nhật thông tin học sinh, giáo viên vào cơ sở dữ liệu của ngành.

Tuần 2,3,4

HT

PHT,GV,NV

Xây dựng kế hoạch UDCNTT, GDTC, DTHT, GDDT  năm học 2020-2021

Tuần 3

 

HT

Bộ phận phụ trách

Khảo sát cân đo phân loại sức khoẻ của trẻ đầu năm học

Tuần 2

HT

Y tế, GV

 Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021, triển khai thực hiện.

 Thành lập Ban kiểm tra NBTH.

Tuần 4

HT

CBGV,NV

 Họp cụm chuyên môn đầu năm và thống nhất kế hoạch SHCM cụm.

Tuần 4

HT

HT, PHT

Tham gia Hội thảo tập huấn hoạt chuyên đề phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong trường mầm non, chuyên đề kỹ năng quan sát trẻ và chuyên đề Xây dựng cộng đồng học tập.

Tuần 3

PGD

HT+PHT

Dự giờ, kiểm tra các lớp về công tác vệ sinh môi trường, duy trì sỉ số học sinh.

Trong tháng

HT

 

CBQL, GV

 

Xây dựng kê hoạch triển khai tập huấn chuyên môn.

Tuần 4

HT

CBQL,GV

Kiểm tra vệ sinh ATTP và chế độ ăn của trẻ;

Tháng 9

HT

Y tế, CD

Triển khai tham gia Cuộc thi “ Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tuần 3

HT

GV

Họp cụm đăng ký các tiêu chí, ký kết giao ước của khối thi đua.

Tuần 3

Khối TĐMN

HT

 Tổ chức họp Hội nghị PH đầu năm học.

Tuần 2,4

HT

CBQL,GV

Chuẩn bị ND Tổ chức hội nghị VC-NLĐ năm học 2020-2021.

Tuần 4

HT

HT-CTCĐ

Củng cố lại website, cập nhật tin bài hình ảnh hoạt động của đơn vị.

Tuần 4

HT

BGH,GV

* Công tác kiểm tra:

 

 

 

Kiểm tra tình hình chung.

Tuần 3

HT

CBQL

Kiểm tra chế độ sinh hoạt lớp bán trú và công tác nuôi dương.

Tuần 3

HT

CBQL

Kiểm tra hồ sơ GV tháng 9

Tuần 4

HT

PHT, TTCM, GV

Tháng 10/2020

*Chủ điểm: Ngày bác Hồ gửi thư cho ngành GD-ĐT (15/10); ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10

* Công tác chuyên môn:

Hoàn thành XD kế hoạch năm học 2020-2021 của nhà trường, các bộ phận trong trường.

Tuần 1

HT

HT

Cập nhật dữ liệu PCGD, báo cáo số liệu PCGD-XMC năm 2020 gửi về phòng ngày 15/10/2020.

Tuần 1,2

HT

CBGVNV

Báo cáo công tác dân tộc theo biểu 01,02,03 Thông tư số 02/2018/TT-UBDT ngày 5/11/2018 của Ủy ban dân tộc.

Tuần 1

HT

PHT phụ trách

Báo cáo vì sự tiến bộ của phụ nữ

Tuần 1

HT

PHT, Y tế

Phối hợp với trạm y tế khám sức khỏe lần 1 cho trẻ trong trường mầm non.

Trong tháng

HT

Y tế, GV

Phối hợp với công an xã triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự trong trường học

Tuần 1

HT

Y tế

Sinh hoạt cụm CM chuyên đề “ Tổ chức hoạt động làm quen với toán theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm” tại MN Hoa Mai

Tuần 4

 

HT

 

BGH,GV,NV

Tổ chức tọa đàm 20/10;

Tuần 3

CĐCS

CBQL, GV, NV

Tổ chức SHCM trường chuyên đề LQVT (Thủy)

Tuần 4

HT

CBGVNV

* Công tác kiểm tra:

Kiểm tra hồ sơ và hoạt động của 2 Tổ chuyên môn

Tuần 4

 

HT

PHT

 Kiểm tra các hoạt động của nhà trường (HT-PHT)

Kiểm tra HĐSP; 1 GV. (Ảnh).

 Kiểm tra chuyên đề tổ chức hoạt động TNTV: 1 GV(Hưk), HĐÂN: 1 GV(Hoanh).

Tuần 2,3,4

HT

BKTNB

Kiểm tra DTHT MG lớn

Tuần 4

HT

DTHT

Kiểm tra hồ sơ tháng 10

Tuần 4

HT

BGH

Tháng 11/2020

* Chủ điểm: Chào mừng Ngày nhà giáo Việt nam 20/11

* Công tác chuyên môn:

 

 

 

Xây dựng kế hoạch PCGDMN năm học 2020-2021;

Tuần 1

BCĐ PCGD xã

HT

Hoàn thành Đăng ký làm Đề tài: SKKN - ĐDDH.cấp thành phố.

Tuần 1

HT

CBGV

Xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội thi GV dạy giỏi theo Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 và đồ dùng dạy học tự làm, SKKN làm cấp trường.

Tuần 1

HT

CBGVNV

Tập luyện văn nghệ chuẩn bị diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt nam 20-11-2020.

Tuần 1,2,3

HT

CBGVNV

Tự kiểm tra tự kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thành phố công nhận PCGD-XMC năm 2020

Trong tháng

HT

BCĐPC

PGD tập huấn CNTT

Trong tháng

HT

Phụ trách CNTT

Cập nhật số liệu lên phần mềm phổ cập Online của Bộ GD&ĐT (hoàn thành trước 20/11/2020)

Tuần 1,2,3

HT

Chuyên trách, GV

Tổ chức thi GV dạy giỏi và Hội thi đồ dùng dạy học tự, SKKN làm cấp trường

Tuần 2,3,4

HT

CBQL, GV

Phối hợp với các trường tham mưu UBND xã tổ chức Kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11.

Tuần 3

HT

CBQL

Tổ chức ngoại khóa 20/11 cho học sinh.

Tuần 3

HT

CB,GV

Sinh hoạt cụm CM chuyên đề “ Tổ chức hoạt động Khám phá xã hội theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm” tại MN Hoa Anh Đào.

Tuần 4

HT

BGH,GV,NV

 Tự kiểm tra hoạt động của nhà trường

 + Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Tuần 2,3,4

HT

BKTNB

 

 

 

- Tăng cường ứng dụng CNTT hổ trợ hiệu quả công tác quản lý hoạt động đánh giá, bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tăng cường hướng dẫn, hổ trợ, kiểm tra thực hiện hoạt động tự đánh giá bảo đảm đúng quy trình để nâng cao chất lượng báo cáo tự đánh giá

 

Tuần 3,4

 

 

CB,GV,NV

* Công tác kiểm tra:

 Kiểm tra chuyên đề LQVH; 1 GV

 Kiểm tra chuyên đề tổ chức hoạt động LQVT: 1 GV.

Tuần 2,3,4

HT

BKTNB

Kiểm tra hồi sơ tháng 11

Tuần 4

HT

PHT, TTCM

Tháng 12/2020

 

 

 

 

 

* Chủ điểm: Ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày Hội QPTD 22/12

* Công tác chuyên môn:

 

 

 

Sinh hoạt chuyên môn trường chuyên đề KPKH lớp MG bé.

Tuần 2

HT

PHT,

Yiu

Kiểm kê TSCĐ, CSVC cuối năm

Tuần 4

HT

CBGVNV

Báo cáo thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỉ đối với đồng bào DTTS lĩnh vực giáo dục

Trong tháng

HT

Phó phụ trách

Tham gia và tổ chức hội thảo, tập huấn tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng DTTS

Tháng 12

PGD

CBQL,GV

- Tổ chức CM cụm: Chuyên đề “ Tổ chức hoạt động Tập nói Tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo phù hợp với bối cảnh địa phương.

 - Sơ kết SH cụm học kỳ 1.

Tuần 4

 

25/12/2020

HT

CB,GV

Thành phố Kiểm tra kỹ thuật hồ sơ PCGD-XMC các đơn vị.

Trong tháng

UBNDTP

BCĐ xã Đak Năng

- UBND thành phố kiểm tra công nhận các đơn vị đạt chuẩn PCGD XMC năm 2020

- Chuẩn bị các điều kiện để Tỉnh kiểm tra công nhận PCGD-XMC thành phố.

Trong tháng

UBND

Tỉnh

BCĐ xã Đak Năng

* Công tác kiểm tra:

Kiểm tra DTHT lớp MG ghép Rơ Wak 2

Tuần 3

HT

BKTDTHT

 Kiểm tra bộ phận y tế ( Tư)

 Kiểm tra công tác bán trú: Chất lượng chăm sóc; thực hiện chế độ dinh dưỡng, VSATTP bếp ăn bán trú.

 Kiểm tra chuyên đề LQCC: 1 GV.

Tháng 12

HT

BKTNB

 Kiểm tra hồ sơ tháng 12

Tuần 4

HT

PHT,GV

Tháng 1/2021

* Chủ điểm: Chào mừng ngày học sinh, sinh viên Việt Nam 9/1

* Công tác chuyên môn:

 Xét đề nghị HKH thành phố khen thưởng trẻ mầm non vượt khó.

Tháng 1

PGD

GV

Tham gia Hội thi GV dạy giỏi cấp thành phố.

Tháng 1

PGD

CBQL,GV

Tổng hợp đánh giá chất lượng GDMN của trẻ theo các chỉ số và chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi

Tuần 1

HT

BGH,GV

Báo cáo sơ kết công tác học kỳ, thống kê số liệu giữa năm;

Tuần 1

HT

PHT,GV

Cập nhật dữ liệu CSDL ngành trên hệ thống online,

Trong tháng

PGD

PHT,GV

TK chính sách ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi.

 

Tuần 2

HT

HT,KT

Báo cáo công tác KTNB học kỳ 1 về PGD

Tháng 1

HT

PHT

Báo cáo đánh thực hiện QCDCCS và báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Tháng 1

HT

PHT

 Sinh hoạt cụm chuyên đề “ Tổ chức hoạt động Khám phá khoa học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm” tại MN Nắng Mai

Tuần 4

 

21/01/2021

Cụm CM

CB,GV

 

 

 

* Công tác kiểm tra:

 Kiểm tra các hoạt động của nhà trường

Kiểm tra hoạt động SPNG: 1GV

Kiểm tra chuyên đề KP: 1 GV; 

Tuần 1,2,3,4

HT

Ban KTNB

Kiểm tra hồ sơ tháng 1

Tuần 4

HT

PHT,GV

Kiểm tra DTHT tại lớp Plei Drợp

Tháng1

BCĐ DTHT

BKTDTHT

Tháng 02/2021

*Chủ điểm: Chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2

* Công tác chuyên môn:

Tập huấn sử dụng các phần mềm ứng dụng trong dạy học.

Trong tháng

PGD

CBQL,GV

Trao đổi kinh nghiệm quản lý trường học

Tuần 4

26/02/2021

Cụm CM

CBQL

* Công tác kiểm tra:

 

 

 

 Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn.

 Kiểm tra các hoạt động của nhà trường.

 Kiểm tra chuyên đề  HĐG: 1 GV, KP : 1 GV.

Kiểm tra HĐSPNG: 1 GV

Trong tháng

 

HT

 

BKTNB

 

Kiểm tra DTHT lớp plei Rơ Wak 1

Trong tháng

HT

Ban KTNB

Kiểm tra tình hình CSVC và sĩ số học sinh trước và sau Tết

Trong tháng

PGD

CBQL,GV

Tháng 3/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Chủ điểm: Chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Kon Tum 16/3; Kỷ niệm 90 năm Ngày TL Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

* Công tác chuyên môn:

Tham gia hưởng ứng các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3. Tổ chức hoạt động ngày 8/3.

Trong tháng

PGD-ĐT

CB,GVNV

Tiến hành công tác tự đánh giá KĐGD trường MN, Thông tư 19/2018.

Trong tháng

HT

TĐG

Sinh hoạt chuyên môn cụm chuyên đề "Tổ chức hoạt động Phát triển vận động theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm” cho trẻ mẫu giáo tại trường mầm non Hoa Trạng Nguyên.

Tuần 4

Cụm CM

CB, GV

 

 

 

Tham gia Hội thi GV dạy giỏi cấp tỉnh (nếu có)

Trong tháng

SGD

GV

Nộp hồ sơ đánh giá xếp loại SKKN-ĐDDH

Trong tháng

HT

CB,GV

* Công tác kiểm tra:

Kiểm tra việc chăm sóc- nuôi dưỡng-giáo dục, công tác bán trú các cơ sở GDMN.

Trong tháng

PGD

BGH,GV

 Kiểm tra HĐSPNG : 1GV

 Kiểm tra các hoạt động của nhà trường

Trong tháng

HT

 

Ban KTNB

 

Kiểm tra hồ sơ tháng 3

Tuần 4

HT

PHT,GV

Tháng 4/2021

* Chủ điểm: Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4

* Công tác chuyên môn:

Tham gia thi làm ĐDDH, SKKN cấp TP.

Trong tháng

PGD

GV

Phối hợp với y tế xã khám sức khoẻ đợt 2 cho trẻ trong trường mầm non

Trong tháng

HT

Y tế, GV

Sinh hoạt chuyên môn cụm chuyên đề "Tổ chức hoạt động làm quen chữ cái theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm” cho trẻ mẫu giáo tại trường mầm non tư thục ABC.

23/04/2021

HT

CBQL, GV

PGD hướng dẫn đánh giá chuẩn HT, PHT, CC,VC.

Trong tháng

PGD

CBQL,GV

 

* Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra công tác bán trú: Chất lượng chăm sóc; thực hiện chế độ dinh dưỡng, VSATTP bếp ăn bán trú.

Trong tháng

HT

BKTNB

Kiểm tra hồ sơ tháng 4

Tuần 4

HT

PHT,TTCM

Kiểm tra DTHT Lớp MG ghép Plei Drợp 2

Tháng 4

PGD

BGH

Tháng 5/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Chủ điểm: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5

* Công tác chuyên môn:

Tổng kết, báo cáo công tác kiểm tra nội bộ về PGD ngày 20/5/2021.

Tuần 3

HT

HT

Báo cáo thống kê cuối năm, cập nhật CSDL ngành.

Tháng 5

HT

Bộ phận phụ trách, GV

Khảo sát đánh giá chất lượng học tập của trẻ cuối năm học 2020-2021. Báo cáo tổng kết , thống kê số liệu cuối năm học 2020-2021.

Tháng 5

PGD

CB,GV

Báo cáo tổng kết DT, CNTT năm học 2020-2021

Tháng 5

HT

PHT

Xét thi đua khen thưởng cuối năm học; Tham mưu Hội khuyến học xã khen thưởng học sinh và giáo viên cuối năm học. Xét chon học sinh đề nghị TP khen thưởng.

Tháng 5

PGD

CB,GV

Chấm điểm trường học văn hóa, trường học AT, an ninh trật tự nộp về PGD.

Tháng 5

PGD

BCĐ

Triển khai xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022;

Tháng 5

PGD

HT

Hoàn thành các loại báo cáo năm học 2020-2021.

Tháng 5

PGD+HT

CB,GV,NV

Hoàn thành đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non,Chuẩn Hiệu trưởng, phó Hiệu năm học 2020-2021. đánh giá, xếp loại VC và người lao động năm học 2020-2021;

Tháng 5

PGD

CB,VC

Tổ chức ngày hội “Bé vào hè”, phát thưởng học sinh.

Tổ chức ngày hội “Bé vào hè”, phát thưởng học sinh.

Tổ chức ngày hội “Bé vào hè”, phát thưởng học sinh.

Tổ chức ngày hội “Bé vào hè”, phát thưởng học sinh.

Tổng kết SHCM cụm.

Tuần 3

HT

BGH

Tổng kết năm học

Tuần 4

HT

CBQL,GV

Hoàn thành hồ sơ xét khen thưởng cuối năm.

Tuần 4

HT

HĐTĐ

Tham gia họp khôi thi đua MN.

Trong tháng

HT

HT

* Công tác kiểm tra:

 

 

 

Kiểm tra theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ theo chuẩn;

Tổ chức nghiệm thu, bàn giao trẻ MG 5 tuổi cho trường Tiểu học;

Tuần 2

HT

Ban

KTNB

Kiểm tra chuyên đề kiểm định chất lượng cơ sở GD;

Tuần 3

HT

Ban

KTNB

Kiểm tra CSVC và việc bàn giao tài sản về địa phương trong thời gian hè.

Trong tháng

HT

CBQL,GV

Tháng 6/2021

*Sinh hoạt ngày quốc tế thiếu nhi 1/6

Phân công CB,GV,NV trực hè, dạy hè, tuyển sinh theo kế hoạch.

Tuần 1,2,3,4

HT

CB,GV-NV

Tổ chức dạy hè theo nhu cầu của phụ huynh

Tuần 1,2,3,4

HT

CB,GV

PGD Kiểm tra hoạt động hè của các trường, lớp Mầm non độc lập

Tháng 6

PGD

CB,GV

Kiểm tra công tác trực hè.

Trong tháng

HT

CBQL,GV

Tuyển sinh học sinh theo kế hoạch 2021-2022

Trong tháng

HT

HĐTS

PGD kiểm tra, đánh giá hiện trạng các trường sửa chữa trong hè.

Trong tháng

PGD

HT, KT

Tham gia bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Trong tháng

PGD

GV

Hoàn thành cập nhật dữ liệu CSDL ngành lên hệ thống online.

Trong tháng

HT

PHT,GV

Báo cáo 5 năm thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg về thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỉ đối với đồng bào DTTS trong lĩnh vực GD&ĐT.

Trong tháng

HT

PHT

Tháng 7/2021

Kiểm tra công tác trực hè.

Trong tháng

HT

CBQL,GV

Tiếp tục triển khai hoạt động hè theo nhu cầu phụ huynh.

Trong tháng

HT

CBQL,GV

BC công tác tuyển sinh năm học 2021-2022.

Trong tháng

HT

HT

Tham gia học các lớp bồi dưỡng thường xuyên cho  CBQL và giáo viên cốt cán.

Trong tháng

SGD, PGD

CBQL,GV

Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác bồi dưỡng CBQL và giáo viên hè năm 2021.

Trong tháng

PGD-ĐT

CBQL

Tham gia các lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN.

Trong tháng

PGD

CBQL,GV

Xây dựng kế hoạch điều tra phổ cập GD-XMC năm 2021

Trong tháng

PGD

BCĐPC

          Trên đây là kế hoạch chuyên môn năm học 2020- 2021 của trường MN Tuổi Hoa, trong quá trình thực hiện sẽ có những điều chỉnh và bổ sung kế hoạch cụ thể hàng tháng./.

 

   Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 - Phòng GD-ĐT (b/c);

 - UBND xã Đak Năng (b/c);

 - CB,GV,NV nhà trường (th/h);

 - Lưu văn thư.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 09 : 232